lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Jag har varit professor i svenska språket sedan 1999. Omedelbart efter det att jag tillträdde min professur blev jag prefekt vid dåvarande Institutionen för nordiska språk, och två år senare blev jag sektionsdekan för Språkvetenskapliga sektionen vid HT-området. Åren 2003–2008 var jag områdesordförande.

Under perioden 2009–2011 har jag varit vetenskapligt ansvarig för forskarskolan i svenska med didaktisk inriktning, som bedrivs som ett samarbete mellan SOL och Lärarutbildningen i Malmö.

För närvarande undervisar jag vid SOL på kurser i textanalys och diskursanalys och har handledning för kanddatstudenter och några doktorander.

Forskning

Publikationer

Böcker (1 st)
Redaktörskap (3 st)
Artiklar (4 st)
Bokkapitel (9 st)
Handledning vid Lunds universitet (6 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Jan Svensson

Professor
Svenska
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post jan.svenssonnordlund.luse

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20