lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

År 1962 började jag gå i Humanisthusets trappor upp till fjärde våningen och Institutionen för nordiska språk. Då som student. Fortfarande går jag i samma trappor till min arbetsplats. Nu som professor emeritus. Under de drygt 50 år som har gått har jag varit trogen mot nordiskan i Lund. Något så när trogen.

Men jag har trots allt haft en del andra mer eller mindre tillfälliga förbindelser. Jag har t.ex. varit forskare och lärare på Lärarhögskolan i Malmö, redaktör för språkartiklarna i NE, svensk lektor vid Roskilde universitetscenter, tf professor och prefekt för nordiska språk i Stockholm, professor i svenska vid Växjö universitet och vetenskaplig ledare för Nationella forskarskolan i svenska med didaktisk inriktning.

Min forskning har varit inriktad mot språksociologi: talspråk, klass och kön. Så har det varit alltsedan jag under 1960- och 1970-talet började som forskningsassistent vid Forskningsgruppen för talsyntax i Lund.

Forskning

Publikationer

Böcker (16 st)
Redaktörskap (2 st)
Artiklar (2 st)
Bokkapitel (14 st)
Konferensbidrag (2 st)
Rapporter (4 st)
Recensioner (2 st)
Övrigt (2 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Jan Einarsson

Professor emeritus
Svenska
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post jan.einarssonnordlund.luse

Telefon 046–222 47 24

Rum SOL:H402

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20