lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Jag är doktorand i italienska med språkvetenskaplig inriktning vid Språk- och litteraturcentrum. Mina intresseområden är framförallt morfologi, grammatik och ordbildning, vilket kommer till uttryck i mitt forskningsprojekt. Utöver detta är jag intresserad av multimodal interaktion, språkinlärning, språkhistoria och språkutveckling.

Min akademiska bakgrund inkluderar en magisterexamen i språkvetenskap samt en magisterexamen i bokhistoria och skriftkulturen.

I mitt avhandlingsprojekt undersöker jag sammansättning i italienska.

Forskning

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Irene Lami

Doktorand
Italienska
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post irene.lamirom.luse

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20