Person

inger.enkvistrom.luse | 2018-04-10
Inger Enkvist

Professor emerita

  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post inger.enkvistrom.luse

Rum L608

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Jag är inriktad på spanskspråkig litteraturvetenskap och också mycket engagerad i utbildningsfrågor.

Mina senaste böcker på spanska är en antologi med texter, "Reflexiones heterodoxas", utgiven i Valencia 2015, "Aprender a escribir con Jane Austen y Maud Montgomery", utgiven i Madrid 2015 samt "Lección de pedagogía", utgiven i México 2015. På svenska är min senaste egna bok De svenska skolreformerna 1962 till 1985 och personerna bakom dem (2016). Jag är en av flera författare till Kunskapssynen och pedagogiken. Varför den svenska skolan har slutat leverera (2017).

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Böcker (42 st)

Redaktörskap (10 st)

Artiklar (71 st)

Bokkapitel (28 st)

Förord (1 st)

Konferensbidrag (34 st)

Rapporter (10 st)

Working papers (2 st)

Recensioner (19 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (71 st)

Tidningsartiklar (211 st)

Övrigt (1 st)

Handledning vid Lunds universitet (10 st)

Övriga uppdrag och meriter

Medlem av argentinska Academia de las ciencias políticas y morales
Spanska statens medalj för värdefulla civila insatser

Inger Enkvist

Professor emerita

  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post inger.enkvistrom.luse

Rum L608

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-10