Person

Inger Enkvist

Professor emerita

  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post inger.enkvistrom.luse

Rum L608

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Jag är inriktad på spanskspråkig litteraturvetenskap och också mycket engagerad i utbildningsfrågor.

Mina senaste böcker på spanska är en antologi med texter, "Reflexiones heterodoxas", utgiven i Valencia 2015, "Aprender a escribir con Jane Austen y Maud Montgomery", utgiven i Madrid 2015 samt "Lección de pedagogía", utgiven i México 2015. På svenska är min senaste egna bok De svenska skolreformerna 1962 till 1985 och personerna bakom dem (2016). Jag är en av flera författare till Kunskapssynen och pedagogiken. Varför den svenska skolan har slutat leverera (2017).

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Jag har just avslutat en bok på spanska, också översatt till svenska, om Mario Vargas Llosas roman "Keltens dröm". Jag har studerat förfatarens utveckling fram till den romanen, hans politiska tänkande, temat indianer, temat sexualitet, anvädningen av epiloger och mycket mer.

Jag har vidare avslutat en studie på spanska kallad "Aprender a escribir de Jane Austen y Maud Montgomery". Texten visar på ett antal gemensamma strategier hos de två författarna och ett drag som speciellt understryks är att bygga på viss avgränsad grupp i den berättade världen och att använda humor.

Böcker (43 st)

Redaktörskap (10 st)

Artiklar (71 st)