lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Helena Priest

Utbildningsadministratör
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post helena.priestsol.luse

Telefon 046–222 30 29

Rum SOL:L515a

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20