lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Hassan Finey

Lärare
Svenska
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post hassan.fineynordlund.luse

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20