lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Gustav Brissman

Receptionist
Driftsenhet SOL
Driftsenhet HT

Utbildningsadministratör
Grekiska (antik och bysantinsk)
Grekiska (nygrekiska)
Latin
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post gustav.brissmansol.luse

Telefon
046–222 32 10 (receptionist)
046–222 87 06 (utbildningsadministratör)

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Rum SOL:L516B