Person

Göran Sonesson

Professor, professor emeritus

  • Kognitiv semiotik
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post goran.sonessonsemiotik.luse

Telefon 046–222 95 31

Rum SOL:L608

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Jag är professor emeritus i semiotik vid LU, där jag ledde Semiotikseminariet sedan 1986, samt Centrum för kognitiv semiotik, finansierat av RJ, sedan 2009. Jag skapade forskarutbildningen i semiotik 1998 och var med och omvandlade denna till kognitiv semiotik.

Jag var den förste ordföranden för Svenska föreningen för semiotik samt ordförande för Nordic Association for Semiotic Studies 1992-20. Efter att ha varit generalsekreterare för International Association for Visual Semiotics sedan oktober 2001 blev jag dess president 2015. Jag var en av initiativtagarna för International Association of Cognitiv Semiotics.

Jag har doktorerat i lingvistik i Lund och i semiotik vid École des Hautes Études en Sciences Sociales i Paris. Jag ägnade mig åt gesternas semiotik i Paris 1978-81 och studerande mayaindianernas språk och kultur i Mexiko 1981-82. Sedan min återkomst till Lund 1983 har jag framför allt sysslat med bildens och kulturens semiotik och med epistemologin för kognitiv semiotik.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Böcker (4 st)

Redaktörskap (5 st)

Artiklar (87 st)

Bokkapitel (57 st)

Förord (1 st)

Konferensbidrag (24 st)

Rapporter (2 st)

Working papers (7 st)

Recensioner (2 st)

Handledning vid Lunds universitet (4 st)

Göran Sonesson

Professor, professor emeritus

  • Kognitiv semiotik
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post goran.sonessonsemiotik.luse

Telefon 046–222 95 31

Rum SOL:L608

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-10