Person

Göran Sonesson

Professor

  • Kognitiv semiotik
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post goran.sonessonsemiotik.luse

Telefon 046–222 95 31

Rum SOL:H405c

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Jag är professor i semiotik vid Lunds Universitet, där jag leder Semiotikseminariet sedan 1986, samt Centrum för kognitiv semiotik, finansierat av Riksbankens Jubileumsfond. Jag skapade forskarutbildningen i semiotik 1998.

Jag var den förste ordföranden för Svenska föreningen för semiotik, sffs och var ordförande för Nordic Association for Semiotic Studies (NASS) 1992-20. Jag är också generalsekreterare för International Association for Visual Semiotics (IAVS/AISV), grundade i Blois, Frankrike sedan oktober 2001.

Jag har doktorerat i lingvistik i Lund och i semiotik vid École des Hautes Études en Sciences Sociales i Paris. Från 1974 till 1981 var jag medlem av Groupe de recherches sémio-linguistiques, i Paris, som leddes av A.J. Greimas, inom vilken jag organiserade en grupp som sysslade med gesternas semiotik. Mellan 1981 och 1982 ägande jag mig åt forskning och undervisning i semiotik och lingvistik i Mexico, särskilt tillämpad på mayaindianernas språk och kultur.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Böcker (4 st)

Redaktörskap (4 st)

Artiklar (78 st)