lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Jag är docent i lingvistik. Mina intressen är komparativ och evolutionär lingvistik, grammatik, lexikologi och språkdokumentation, gärna över mindre kända språk, både i Europa och i Sydamerika. En av mina huvudinriktningar är att producera lexika, handböcker och databaser, och för detta arbete har jag prisbelönats två gånger, från Institut de France, Paris (tokhariska, 2008) och Gustav Adolfs Akademien, Uppsala (romani chib, 2009). Jag är forskningsledare för grupp som arbetar med en geodatabas med typologisk och lexikal data från Eurasien och Amazonas. Datan används för systematiska studier av språklig diversitet och förändring.

Jag har tidigare varit på flera forskningsvistelser vid andra lärosäten, bl a som Humboldtstipendiat vid Kiels universitet och vid SCAS i Uppsala. Jag har sedan lång tid samarbete med UMR 7528 EPHE/Sorbonne, Paris. Förutom forskning är jag intresserad av undervisning och utveckling av undervisningsmaterial, liksom forskningsadministrativt arbete.

Forskning

Om forskningen

Mina forskningsintressen går i flera riktningar. Min bakgrund är inom sanskrit med jämförande indoeuropeisk språkforskning men efter min PhD har jag sökt mig mer åt allmänlingvistiska hållet. Jag har arbetat framför allt med tokhariska, ett utdött indoeuropeiskt språk i kinesiska Centralasien, och här i synnerhet lexikografi, textutgivning, kasusstruktur, valens och rekonstruktion av förhistorisk språkkontakt. Ett annat forskningområde, relaterat till är sanskrit, är romani chib, där jag skrivit en bok om språkkontakt mellan romani och svenska samt tillsammans med två modersmålstalare gjort en genomgripande studie av svensk romani, som resulterat i två monografier, en på svenska och en på engelska. Min nuvarande forskning handral främst om språkevolution och språkhistoria, med fokus på eurasiska och sydamerikanska språkfamiljer.

 

Publikationer

Böcker (7 st)
Redaktörskap (3 st)
Artiklar (12 st)
Bokkapitel (11 st)
Konferensbidrag (14 st)
Working papers (2 st)
Recensioner (1 st)
Övrigt (1 st)
Handledning vid Lunds universitet (1 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Undervisning

Övriga uppdrag och meriter

Utmärkelser och priser

 • Pris, Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur, Uppsala, för monografin Ordbok över svensk romani. Resandefolkets språk och sånger, 2009.
 • Pris, Institut de France, Fondation Collette Caillat, för monografin A Dictionary and Thesaurus of Tocharian A, 2008.

Invald ledamot i lärda sällskap

 • Vetenskapssocieteten, Lunds universitet 2010-
 • Mondes iranien et indien, UMR 7528, CNRS/ Sorbonne Nouvelle/ INaLCO/ Ecole Pratiques des Haute Études, Paris. 2006-
 • Forskarkollegiet, Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul 2004-
 • Styrelseledamot, Indo-European Society/Indogermanische Gesellschaft/Société des Etudes Indo-européennes. 2000-2004
Ledningsuppdrag
 • Ledamot, fakultetsstyrelsen (representant för forskare), Humanistiska och Teologiska Fakulteterna, Lunds universitet 2014-2017
 • Biträdande studierektor (vikarierande), lingvistik, kognitiv semiotik och fonetik 2015 (ht) och 2013 (ht)
 • Extern ordförande, forskningsnämnden, Kristianstad högskola 2011-2014
 • Extern ledamot, forskningsutskottet, Kristianstad högskola 2010-2011
 • Ordförande, Romani Studies Institute 2009-2012
 • Ledamot, infrastrukturstyrelsen, Humanistiska och Teologiska Fakulteterna, Lunds universitet 2008-2010
 • Ledamot, biblioteksnämnden, Humanistiska och Teologiska Fakulteterna, Lunds universitet 2006-2007

Gerd Carling

Forskare
Allmän språkvetenskap
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post gerd.carlingling.luse

Telefon 046–222 99 07

Rum SOL:H422a

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Länkar