lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Francis Hult är nu professor vid University of Maryland, Baltimore County (UMBC) i USA. Mer information här.

Forskning

Om forskningen

Hults forskning fokuserar på språkvård och mångfald i flerspråkiga miljöer med en särskild inriktning mot hur globalisering av engelska påverkar språkpolitik och språkanvändning.  Han är intresserad av hur relationer bland (inter)nationella språk och minoritetsspråk hanteras inom nordisk språkplanering och språkpolitik.  Han använder sig av etnografiska och diskursanalytiska verktyg (t.ex. nexus analys och språklandskapsanalys) för att förstå hur de som bor, arbetar och studerar i flerspåkliga kontext väljer och använder olika språk. 

Han är också verksam inom språkutbildningsvetenskap (educational linguistics).  Hult forskar om historian och utveckling av språkutbildningsvetenskap som ett transdisciplinärt fält vilket inkluderar relationen mellan språkutbildningsvetenskap och tillämpad lingvistik samt hur språkvård tas upp i relation till utbildning i och utanför skolor.

Publikationer

Redaktörskap (5 st)
Artiklar (21 st)
Bokkapitel (16 st)
Konferensbidrag (21 st)
Recensioner (1 st)
Övrigt (2 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Administrativt

Uppdrag

  • Studierektor för Engelska

Francis Hult

Studierektor, docent
Engelska
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post francis.hultenglund.luse

Telefon 046–222 77 26

Rum SOL:H331a

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20