Person

Fiona Björling

Professor emerita

  • Ryska
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post fiona.bjorlingslav.luse

Telefon 046–222 47 87

Rum SOL:L608

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Redaktörskap (4 st)

Artiklar (2 st)

Bokkapitel (8 st)

Konferensbidrag (1 st)

Recensioner (4 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (1 st)

Handledning vid Lunds universitet (2 st)

Fiona Björling

Professor emerita

  • Ryska
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post fiona.bjorlingslav.luse

Telefon 046–222 47 87

Rum SOL:L608

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-10