lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Forskning

Publikationer

Böcker (9 st)
Artiklar (10 st)
Bokkapitel (2 st)
Konferensbidrag (5 st)
Recensioner (7 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Undervisning

Felix Nicolau

Universitetslektor
Rumänska
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post felix.nicolaurom.luse

Rum SOL:L507C

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20