lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Jag är doktorand i projektet LACOLA ("Language, cognition, and landscape", se länk till höger) i vilket vi undersöker hur människor kategoriserar och talar om landskapet, d.v.s. den "geofysiska omgivningen". Projektet omfattar flera språk runtom i världen, och mitt fokus är germanska språk, framför allt älvdalska.

Jag har också skrivit om språklig kategorisering tidigare: i min kandidatuppsats undersökte jag hur människokroppen kategoriseras och uttrycks språkligt i det austroasiatiska språket kammu. Min magisteruppsats var mer teoretiskt inriktad, och handlade om hur språklig ikonicitet kan belysas med semiotiska teorier.

LACOLA-projektet fokuserar på "semantisk typologi" i olika levande språk, men vi hoppas även kunna undersöka ortnamn och göra historiska jämförelser.

Forskning

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Felix Ahlner

Doktorand
Allmän språkvetenskap
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post felix.ahlnerling.luse

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Länk