Person

Christiane Müller

Forskare

  • Svenska
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post christiane.mullernordlund.luse

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Jag är doktorand i Nordiska språk sedan 2014. Mitt huvudsakliga forskningsintresse är teoretisk syntax, med ett fokus på frågor som berör syntaktisk lokalitet. Dessutom är jag intresserad av experimentella studier av så kallade ö-effekter (island effects). Dessa ämnen berörs också i mitt avhandlingsprojekt som undersöker extraktioner ur syntaktiska öar (satsflätor) i de fastlandskandinaviska språken. (För mer information om mitt projekt, se under rubriken ”Avhandlingsprojekt”.)

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Jag är doktorand i Nordiska språk sedan 2014. Mitt huvudsakliga forskningsintresse är teoretisk syntax, med ett fokus på frågor som berör syntaktisk lokalitet. Dessutom är jag intresserad av experimentella studier av så kallade ö-effekter (island effects). Dessa ämnen berörs också i mitt avhandlingsprojekt som undersöker extraktioner ur syntaktiska öar (satsflätor) i de fastlandskandinaviska språken. (För mer information om mitt projekt, se under rubriken ”Projekt”.)

Böcker (1 st)

Artiklar (2 st)

Konferensbidrag (7 st)

Recensioner (1 st)

Christiane Müller

Forskare

  • Svenska
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post christiane.mullernordlund.luse

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20