lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Jag är doktorand i Nordiska språk sedan 2014. Mitt huvudsakliga forskningsintresse är teoretisk syntax, med ett fokus på frågor som berör syntaktisk lokalitet. Dessutom är jag intresserad av experimentella studier av så kallade ö-effekter (island effects). Dessa ämnen berörs också i mitt avhandlingsprojekt som undersöker extraktioner ur syntaktiska öar (satsflätor) i de fastlandskandinaviska språken. (För mer information om mitt projekt, se under rubriken ”Avhandlingsprojekt”.)

Forskning

Om forskningen

Jag är doktorand i Nordiska språk sedan 2014. Mitt huvudsakliga forskningsintresse är teoretisk syntax, med ett fokus på frågor som berör syntaktisk lokalitet. Dessutom är jag intresserad av experimentella studier av så kallade ö-effekter (island effects). Dessa ämnen berörs också i mitt avhandlingsprojekt som undersöker extraktioner ur syntaktiska öar (satsflätor) i de fastlandskandinaviska språken. (För mer information om mitt projekt, se under rubriken ”Projekt”.)

Publikationer

Böcker (1 st)
Artiklar (2 st)
Konferensbidrag (7 st)
Recensioner (1 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Administrativt

Uppdrag

  • Ledamot, Sektionsstyrelse 1, Språk- och litteraturcentrum

Christiane Müller

Forskare
Svenska
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post christiane.mullernordlund.luse

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20