lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Jag var doktorand i franska. Mitt huvudintresse är motivation, språkundervisning och språkinlärning.
Jag undersökte på vilket sätt en språklärare har möjlighet att påverka sina elevers motivation genom att stimulera elevernas självbilder. Jag var också nyfiken på hur språklärarna ser sin roll som motiverande kraft och hur de använder sig av den i klassrummet. I en tid där många elever väljer att inte fortsätta med sina språkstudier spelar kunskapen om motivationseffekten en central roll i skoldebatten.

Forskning

Céline Rocher Hahlin

Doktorand
Franska
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post celine.rocher_hahlinrom.luse

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20