lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Forskning

Publikationer

Böcker (3 st)
Redaktörskap (1 st)
Artiklar (1 st)
Bokkapitel (10 st)
Konferensbidrag (6 st)
Rapporter (1 st)
Working papers (1 st)
Artiklar i facktidskrifter och populärpress (14 st)
Tidningsartiklar (4 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Administrativt

Uppdrag

  • FFU-ansvarig för Mellanösternstudier
  • Ledamot, Sektionsstyrelse 5, Språk- och litteraturcentrum

Undervisning

Borhan Yassin

Universitetslektor, FFU-ansvarig
Mellanösternstudier
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post borhan.yassinmellost.luse

Telefon 046–222 93 57

Rum SOL:A243

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20