Person

Bo Holmberg

Professor emeritus

  • Arabiska
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post bo.holmbergmellost.luse

Rum SOL:L608

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Ingenting har påverkat mig så mycket som att jag föddes och växte upp som missionärsbarn i Sydindien. Därifrån kommer min dragning till kulturmöten, gränsöverskridningar och översättning. På 1970-talet läste jag sanskrit i Köpenhamn och arabiska i Lund. 1989 disputerade jag i semitiska språk med en textedition av en kristen arabisk skrift från 800-talets Irak. Efter forskning i Tübingen, Rom och Göteborg blev jag 1994 av regeringen utnämnd till professor i semitiska språk vid Lunds universitet. Under flera år deltog jag i forskningsprogrammet ”Literary History: A Global Perspective” och skrev om det arabiska litteraturbegreppet och om den arabiska översättningen av Iliaden. Nu deltar jag i forskningsprogrammet ”Det tidiga klosterväsendet och den antika bildningen” genom att studera ökenfädernas tänkespråk i syriska handskrifter från 500-talet. Tillsammans med poeten Cecilia Persson har jag tolkat Nizar Qabbanis (1923-1998) och Muhammad al-Maghuts (1934-2006) poesi till svenska.

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal
Bo Holmberg

Professor emeritus

  • Arabiska
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post bo.holmbergmellost.luse

Rum SOL:L608

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-10