Person

Axel Svahn

Universitetslektor

  • Japanska
  • Svenska
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post axel.svahnostas.luse

Rum H526A

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Axel Svahn

Universitetslektor

  • Japanska
  • Svenska
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post axel.svahnostas.luse

Rum H526A

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20