lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Axel Svahn

Universitetslektor
Japanska
Svenska
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post axel.svahnostas.luse

Rum H526A

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20