Person

Axel Svahn

Universitetslektor

  • Japanska
  • Svenska
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post axel.svahnostas.luse

Rum H526A

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Jag är doktor i allmän språkvetenskap och undervisar vid Japanska och Nordiska språk.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Min forskning har huvudsakligen behandlat sambandet mellan semantik och pragmatik vad gäller olika satstypers funktion. Mitt fokus har legat på det japanska språket.

Bokkapitel (1 st)

  • Svahn, A. (2012). Imperative -ta in Colloquial Japanese. I Frellesvig, B., Kiaer, J. & Wrona, J. (Red.) Studies in Japanese and Korean linguistics (pp. 173-186). LINCOM.
Axel Svahn

Universitetslektor

  • Japanska
  • Svenska
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post axel.svahnostas.luse

Rum H526A

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20