lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Jag är doktor i allmän språkvetenskap och undervisar vid Japanska och Nordiska språk.

Forskning

Om forskningen

Min forskning har huvudsakligen behandlat sambandet mellan semantik och pragmatik vad gäller olika satstypers funktion. Mitt fokus har legat på det japanska språket.

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Undervisning

Axel Svahn

Universitetslektor
Japanska
Svenska
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post axel.svahnostas.luse

Rum H526A

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Länkar