Person

Anna Hultman

Doktorand

  • Litteraturvetenskap
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post anna.hultmanlitt.luse

Rum SOL:H206

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Doktorand i litteraturvetenskap 2016–. Fil. master i Litteratur-Kultur-Medier med specialisering i allmän/skandinavisk litteratur. Har tidigare studerat bl.a. genusvetenskap, intermediala studier, idéhistoria och barnlitteratur.

I mitt avhandlingsarbete undersöker jag svensk erotisk litteratur från 1800- och 1900-talet. Projektet är inte tänkt att vara en heltäckande historieskrivning, men syftar till att genom kronologiska nedslag i strategiskt valda verk undersöka hur det erotiska skrivandet och dess förutsättningar har förändrats under den berörda perioden. Huvudfokus för undersökningen är texternas form och tematik, även om dessa också förstås i relation till sin historiska kontext.

Intresseområden: erotisk litteratur, litterära gränsöverskridanden, tecknade serier, barn- och ungdomslitteratur, genrelitteratur, Nikanor Teratologen, Esaias Tegnér, intermedialitet, sexualitet, humor, litteratur och affekt.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

I mitt avhandlingsarbete undersöker jag svensk erotisk litteratur från 1800- och 1900-tal. Projektet är inte tänkt att vara en heltäckande historieskrivning, men syftar till att genom kronologiska nedslag i strategiskt valda verk undersöka hur det erotiska skrivandet och dess förutsättningar har förändrats under den berörda perioden. Den första fallstudien utgörs av Carl Jonas Love Almqvists Murnis (1819). Huvudfokus för undersökningen är texternas form och tematik, även om dessa också förstås i relation till sin historiska kontext (faktorer såsom litterära kretslopp, tryckfrihet och sexualitetens idéhistoria är exempelvis relevanta). En ambition med projektet är också att det ska fylla en litteraturhistorieskrivande funktion, och undersöka om och i så fall hur det går att tala om en svensk erotisk litterär tradition.

Administrativt

  • Ledamot, Styrelsen, Språk- och litteraturcentrum
  • Ledamot, Styrelsens arbetsutskottet, Språk- och litteraturcentrum

Undervisning

Anna Hultman

Doktorand

  • Litteraturvetenskap
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post anna.hultmanlitt.luse

Rum SOL:H206

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20