Person

Anna Flyman Mattsson

Universitetslektor

  • Svenska som andraspråk
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post anna.flyman_mattssonnordlund.luse

Telefon 046–222 87 01

Rum SOL:L308a

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Jag är docent och lektor i svenska som andraspråk och undervisar på olika kurser inom detta ämne. Mitt intresse inom området täcker in det mesta – språkanalys, andraspråksinlärning, språkpolitik, språksociologi, flerspråkighet och språkdidaktik – men min egen forskning är framför allt inriktad på flerspråkighet, grammatisk utveckling och inlärning av svenska som andraspråk ur ett didaktiskt perspektiv.

Min forskning rör språkinlärning inom olika åldrar och från att under ett antal år undersökt förskolebarns flerspråkliga utveckling håller jag nu på att undersöka språkutveckling hos vuxna inlärare på Sfi, med fokus på grammatik. Grundidén bakom all min forskning är att alla har rätt till språk, både sitt modersmål och andra språk.

På SOL fungerar jag som huvudlärare för svenska som andraspråk.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal