Person

Ann Steiner

Forskare

  • Litteraturvetenskap
  • Språk- och litteraturcentrum

Docent, universitetslektor

  • Avdelningen för förlags- och bokmarknadskunskap
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post ann.steinerkultur.luse

Telefon 046–222 84 69

Rum
SOL:H226a (forskare)
LUX:C453 (universitetslektor)

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund (SOL)
Helgonavägen 3, Lund (LUX)

Postadress
Box 201, 221 00 Lund (forskare)
Box 192, 221 00 Lund (docent, universitetslektor)

Internpost hämtställe
20 (SOL)
30 (LUX)

Jag forskar och undervisar i förlags- och bokmarknadskunskap samt i litteraturvetenskap med särskild inriktning mot litteratursociologi. Jag är framför allt intresserad av 1900-talets och samtidens litteratur, bokmarknad, läskultur och den digitala teknikens betydelse för litteraturen. Jag är aktiv i den internationella organisationen för Publishing Studies och svensk ledamot i SHARP (Society for the History of Authorship, Reading and Publishing).

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Jag forskar och undervisar i förlags- och bokmarknadskunskap samt i litteraturvetenskap med särskild inriktning mot litteratursociologi. Jag är framför allt intresserad av 1900-talets och samtidens litteratur, bokmarknad, läskultur och den digitala teknikens betydelse för litteraturen. Jag är aktiv i den internationella organisationen för Publishing Studies och svensk ledamot i SHARP (Society for the History of Authorship, Reading and Publishing).

Böcker (6 st)

Redaktörskap (4 st)

Artiklar (11 st)

Bokkapitel (29 st)

Encyklopediartiklar (1 st)

Konferensbidrag (11 st)

Recensioner (6 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (2 st)

Tidningsartiklar (1 st)

Övrigt (2 st)

Undervisning

Ann Steiner

Forskare

  • Litteraturvetenskap
  • Språk- och litteraturcentrum

Docent, universitetslektor

  • Avdelningen för förlags- och bokmarknadskunskap
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post ann.steinerkultur.luse

Telefon 046–222 84 69

Rum
SOL:H226a (forskare)
LUX:C453 (universitetslektor)

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund (SOL)
Helgonavägen 3, Lund (LUX)

Postadress
Box 201, 221 00 Lund (forskare)
Box 192, 221 00 Lund (docent, universitetslektor)

Internpost hämtställe
20 (SOL)
30 (LUX)