Person

ann.steinerkultur.luse | 2016-12-05
Ann Steiner

Forskare

  • Litteraturvetenskap
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post ann.steinerkultur.luse

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Jag forskar och undervisar i förlags- och bokmarknadskunskap samt i litteraturvetenskap med särskild inriktning mot litteratursociologi. Jag är framför allt intresserad av 1900-talets och samtidens litteratur, bokmarknad, läskultur och den digitala teknikens betydelse för litteraturen. Jag är aktiv i den internationella organisationen för Publishing Studies och svensk ledamot i SHARP (Society for the History of Authorship, Reading and Publishing).

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Böcker (6 st)

Redaktörskap (4 st)

Artiklar (11 st)

Bokkapitel (29 st)

Encyklopediartiklar (1 st)

Konferensbidrag (11 st)

Recensioner (6 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (3 st)

Tidningsartiklar (1 st)

Övrigt (2 st)

Handledning vid Lunds universitet (1 st)

Ann Steiner

Forskare

  • Litteraturvetenskap
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post ann.steinerkultur.luse

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-10