lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Jag är adjunkt i svenska och svenska som främmande språk. Nu är jag tjänstledig för en forskarutbildning i svenska som andraspråk i Göteborg.

Forskning

Anders Agebjörn

Universitetsadjunkt
Svenska som främmande språk
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post anders.agebjornnordlund.luse

Telefon 046–222 47 61

Rum SOL:L300e

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20