lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Jag disputerade 2014 på en avhandling om Johan Gabriel Oxenstiernas stora dikt Skördarne (1796), inriktad på hur dess bruk av olika genrer skapar dess ideologiska mening. Jag har även redigerat en kommenterad utgåva av Oxenstiernas dikter till Svenska akademiens klassikerserie och skrivit artiklar om andra 1700-talspoeter som Lidner, Leopold och Bellman.

En anledning att syssla med 1700-talet är dess blandning av gammalt och nytt: antiken lever kvar, samtidigt som det moderna förbereds. I ett nytt projekt intresserar jag mig för dessa frågor (genrers överlevnad och förvandling, antikreception och periodisering), även vad gäller andra epoker.

Fullständig CV, publikationer etc. hittar ni på min sida på www.academia.edu

Forskning

Publikationer

Böcker (1 st)
Redaktörskap (2 st)
Artiklar (7 st)
Bokkapitel (10 st)
Recensioner (4 st)
Artiklar i facktidskrifter och populärpress (10 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Alfred Sjödin

Forskare
Litteraturvetenskap
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post alfred.sjodinlitt.luse

Telefon 046–222 84 74

Rum SOL:H232b

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20