Person

Alfred Sjödin

Forskare

  • Litteraturvetenskap
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post alfred.sjodinlitt.luse

Telefon 046–222 84 74

Rum SOL:H232b

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Jag disputerade 2014 på en avhandling om Johan Gabriel Oxenstiernas stora dikt Skördarne (1796) och har sedan dess publicerat artiklar liksom en större antologi (2017) om andra aspekter av svenskt 1700-tal. I ett senare projekt har jagockså undersökt den tidiga svenska litteraturforskningen och dess avgränsning mellan nationallitteraturen och världslitteraturen. Min senaste publikation i bokform är den av mig och Jimmie Svensson redigerade antologin med nyläsningar av Esaias Tegnér (2018). På ett allmänt plan dras jag till frågeställningar somvisar litteraturens konstiga förhållande till tid och rum: hur man för att förstå ett enskilt verk ofta måste relatera det till en mer vidsträckt historisk tid eller geografiskt sammanhang.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Böcker (1 st)

Redaktörskap (2 st)

Artiklar (7 st)

Bokkapitel (10 st)

Recensioner (4 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (10 st)

Alfred Sjödin

Forskare

  • Litteraturvetenskap
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post alfred.sjodinlitt.luse

Telefon 046–222 84 74

Rum SOL:H232b

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20