Person

bjorn.fritzsol.luse | 2024-05-24
Björn Fritz

Utbildningsadministratör

  • Franska
  • Modersmålsundervisning
  • Spanska
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post bjorn.fritzsol.luse

Telefon 046–222 77 66

Rum SOL:L515a

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Jag har en bakgrund inom kulturvetenskap med en kandidatexamen i digitala kulturer och en masterexamen i biblioteks- och informationsvetenskap. Mitt forskningsintresse ligger i gränslandet mellan epistemologi och hur den digitala omställningen förändrar sättet vi beskriver vår omvärld. På Språk- och litteraturcentrum arbetar jag som utbildningsadministratör i ämnena franska och spanska samt modersmålsundervisning. Jag är också kommunikatör/koordinator i tankesmedjan Humtank, ett samarbete mellan flertalet av de svenska lärosäten som bedriver humanistisk forskning och utbildning.

  • Utbildningsadministratör för Franska, Modersmålsundervisning och Spanska
  • Sekreterare, Sektionsstyrelse 3, Språk- och litteraturcentrum
Björn Fritz

Utbildningsadministratör

  • Franska
  • Modersmålsundervisning
  • Spanska
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post bjorn.fritzsol.luse

Telefon 046–222 77 66

Rum SOL:L515a

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Telefontider

Ti & To 13.00-14.30

Besökstider

Ti & To 13.00-14.30

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-10