lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Fördjupning i nygrekisk litteratur

NYGM13

Kurskod: NYGM13
Engelsk titel: Specialization in Modern Greek Literature
Högskolepoäng: 15
Programtillhörighet: Ingår i Masterprogram i språk och språkvetenskap, Grekiska/Nygrekiska, Masterprogram i språk och språkvetenskap, Nygrekiska

Termin:

Informationen nedan är för innevarande termin. Kursen ges även vårterminen 2020. Välj termin ovan för mer information!

Kurstillfälle: höstterminen 2019
Studiesätt: heltid, dagtid
Kursperiod: 2019-11-04 – 2020-01-19
Kursspråk: engelska
Behörighet: 90 högskolepoäng i nygrekiska eller motsvarande kunskaper.
Anmälningskod: LU-35921

Introduktionsmöte: 2019-10-09 kl. 10.00 – 12.00: SOL:A311

Lärare: Vassilios Sabatakakis

Beskrivning

I kursen ges fördjupade kunskaper om nygrekisk prosa och poesi från sen bysantinsk tid till nutid, samt deras relation till samhälleliga förändringar. Särskild tonvikt läggs på författarnas samhälls- och genusperspektiv i förhållande till de samhälleliga förändringar som skedde dels i Grekland, dels i övriga Europa under 1800- och 1900-talet. Dessutom ingår fördjupning i litteraturvetenskapliga frågeställningar samt filologisk teori och metod.

Utbildningstillfällen – vårterminen 2020

Second Admission Round / Nationell ansökningsomgång

Dagtid Lund, heltid 100%
På engelska
20 januari 2020 – 23 mars 2020

Stängd för anmälan

Utbildningstillfällen – höstterminen 2019

Second Admission Round / Nationell ansökningsomgång

Dagtid Lund, heltid 100%
På engelska
4 november 2019 – 19 januari 2020

Öppen för sen anmälan

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Fördjupning i nygrekisk litteratur är 25 000 SEK.