Svenska

Sara Myrberg

Universitetslektor

  • Svenska
  • Språk- och litteraturcentrum

FFU-ansvarig

  • Avdelningen för svenskämnen, danska och isländska
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post sara.myrbergnordlund.luse

Rum SOL:L308b

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Jag är lektor i svenska som andraspråk och svenska. Min forskning rör främst prosodi - alltså språkets rytm och melodi. Just nu arbetar jag främst i forskningsprojektet Skånska och danska intonationssystem - i övergången mellan nordgermanska och västgermanska. Huvuddelen av min tidigare forskning rör intonationen i Stockholmssvenska.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal