Mellanösternstudier

Mikael Nystrand

Universitetslektor

  • Tyska
  • Språk- och litteraturcentrum

Studierektor

  • Arabiska
  • Hebreiska
  • Mellanösternstudier
  • Tyska
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post mikael.nystrandtyska.luse

Telefon 046–222 91 66

Rum SOL:L300b

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Jag är född och uppväxt i Linköping och började där studera på ämneslärarlinjen med kombinationen engelska och tyska. Inom ramen för ett utbytesprogram mellan Tyska avdelningen vid Linköpings Universitet och University of Cincinnati åkte jag som utbytesstudent till Cincinnati, Ohio. Där blev jag kvar i nästan tre år och avlade en Master of Arts-examen med litterär inriktning i tyska. Under studietiden i USA undervisade jag också i tyska och svenska vid University of Cincinnati.

Efter vistelsen i USA flyttade jag till Lund för att påbörja språkvetenskapliga doktorandstudier i tyska. Under doktorandtiden arbetade jag också som assistent i ett forskningsprojekt om informationsstrukturering i tyska texter samt undervisade i grammatik, översättning, text och uttal i