Allmän språkvetenskap

Victoria Johansson

Universitetslektor, docent, FFU-ansvarig

  • Allmän språkvetenskap
  • Språk- och litteraturcentrum

Biträdande föreståndare

  • Humanistlaboratoriet

Kontaktinformation

E-post victoria.johanssonling.luse

Telefon 046–222 84 36

Rum SOL:H426b

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Min forskning fokuserar på språkutveckling under hela livet, och är särskilt inriktad mot språkproduktion och kognitiva aspekter av skrivande: Hur blir en text till? Skiljer sig detta mellan skribenter i olika åldrar, och med olika erfarenhet? Och finns det likheter och skillnader mellan att skriva och tala? Under åren har jag varit involverad i ett flertal projekt som har undersökt dessa frågor, och jag har också varit med och utvecklat metoder f