Allmän språkvetenskap

Victoria Johansson

Universitetslektor, docent, FFU-ansvarig

  • Allmän språkvetenskap
  • Språk- och litteraturcentrum

Biträdande föreståndare

  • Humanistlaboratoriet

Kontaktinformation

E-post victoria.johanssonling.luse

Telefon 046–222 84 36

Rum SOL:H426b

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Min forskning fokuserar på språkutveckling under hela livet, och är särskilt inriktad mot språkproduktion och kognitiva aspekter av skrivande: Hur blir en text till? Skiljer sig detta mellan skribenter i olika åldrar, och med olika erfarenhet? Och finns det likheter och skillnader mellan att skriva och tala? Under åren har jag varit involverad i ett flertal projekt som har undersökt dessa frågor, och jag har också varit med och utvecklat metoder för att undersöka skrivande, bl a tangentloggningsprogrammet ScriptLog, som även kombinerats med ögonrörelsemätning.

För närvarande arbetar jag med flera projekt, till exempel ett om skribenters gemensamma uppmärksamhet under samskrivande. Under 2020 påbörjas ett nytt samarbete mellan lingvistik, psykologi och underrättelseanalys där vi kommer undersöka om det är möjligt att använda kunskap om språkproduktionsprocesser i tal och skrift för att skilja mellan påhittade och självupplevda berättelser.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal