Kurs

Kurskod: YIDD22
Engelsk titel: Yiddish: Level 2 B
Högskolepoäng: 15

Kurstillfälle: vårterminen 2024
Studiesätt: halvfart, distanskurs
Kursperiod: 2024-01-15 – 2024-06-02
Kursspråk: engelska
Anmälningskod: LU-75105
Behörighet: För tillträde till kursen krävs Jiddisch: Fortsättningskurs I, YIDD21 eller motsvarande kunskaper.

Introduktionsmöte: 2024-01-30 kl. 15.00 – 18.00

Lärare: Matthew Johnson

Beskrivning

Den här kursen är den sista innan kandidatnivån inom ämnet jiddisch.

Utöver fokus på jiddisch litteraturhistoria tränas man att bli bättre på att analysera skönlitterär text. Kursen introducerar också vetenskaplig metodik i form av en uppsats. I fortsättningskursen initieras den akademiska skrivprocessen genom framställande av en skriftlig analys av ett avgränsat jiddischmaterial. Det presenteras grunderna i skrivandet av en mindre akademisk uppsats, antingen med ett språkvetenskapligt eller litteraturvetenskapligt perspektiv.
Kursen består av följande delkurser:
1. Jiddisch litteraturhistoria, 7.5 hp,
2. Skrivprocessen, 7.5 hp

Ingående delar

  • Jiddisch litteraturhistoria, 7,5 hp
  • Skrivprocessen, 7,5 hp

Observera!

Kursen ges inte som fristående kurs nästa termin. Den kan vara öppen för anmälan inom program eller för utbytesstudenter. Kontakta din studievägledare för mer information.

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Jiddisch

Mer om ämnet, forskning, personal mm.

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-15