Kurs

Kurskod: UKRB02
Engelsk titel: Ukrainian: Beginners' Course II
Högskolepoäng: 15

Kurstillfälle: vårterminen 2024
Studiesätt: halvfart, distanskurs
Kursperiod: 2024-01-15 – 2024-06-02
Kursspråk: engelska
Anmälningskod: LU-76402
Behörighet: För tillträde till kursen krävs Nybörjarkurs I (UKRB01) eller motsvarande kunskaper.

Introduktionsmöte: 2024-01-16 kl. 16.00 – 18.00

Lärare: Valentyna Savchyn

Beskrivning

Kursen innehåller

Kursen bygger på ett studium av förenklade texter och dialoger på ukrainska med påbyggnad av vokabulär och grundläggande grammatiska strukturer. Kursen innehåller kommunikativa övningar och enkla skrivövningar av vardagskaraktär. Kursen syfte är att ge dels språkfärdighetsträning, dels fördjupade kunskaper om det ukrainska språket, samhället och vardagslivet.
 

Undervisningsform och examination

Kursen ges på distans med stöd av den nätbaserade lärplattformen Canvas. Kursen innehåller regelbundna lektioner på Zoom. Du behöver ha tillgång till en dator med internetuppkoppling, webbkamera och headset under hela kursperioden.

Kursen examineras med en skriftlig hemtentamen och en muntlig tentamen på Zoom. Under tentan måste du se till att du har en stabil internetuppkoppling, webbkamera, mikrofon och högtalare (headset får inte användas vid examination).

Kursens placering under din studiegång

Om du tidigare har läst Ukrainska: Nybörjarkurs I, vid Lunds universitet, eller motsvarande, så är du behörig till kursen. 

Ingående delar

  • Grundläggande ukrainsk grammatik II, 7,5 hp
  • Kommunikativ ukrainska II, 7,5 hp

Observera!

Kursen ges inte som fristående kurs nästa termin. Den kan vara öppen för anmälan inom program eller för utbytesstudenter. Kontakta din studievägledare för mer information.

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Ukrainska

Mer om ämnet, forskning, personal mm.

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-15