lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Språkkonsult: Grammatik och semantik - att beskriva och värdera

SVEG21

Kurskod: SVEG21
Engelsk titel: Language Consultant: Grammar and Semantics - Description and Assessment
Högskolepoäng: 7,5
Programtillhörighet: Ingår i Språkkonsultprogrammet

Termin:

OBS! Kursen ges inte innevarande termin. Informationen nedan är för vårterminen 2020.

Kurstillfälle: vårterminen 2020
Studiesätt: halvfart, dagtid
Kursperiod: 2020-01-20 – 2020-03-23

  • Kursplan
  • Schemat är ännu inte klart. Mer information visas 2019-12-19.

Beskrivning

Kursen är en obligatorisk kurs inom den andra terminen av Språkkonsultprogrammet. Den ges enbart inom program. 

Kursens syfte är att göra de studerande skickliga i att använda olika slag av språkliga hjälpmedel såsom ordböcker, digitala korpusar och grammatisk litteratur. Målet är att de studerande ska kunna analysera och beskriva grammatiska fenomen och utifrån beskrivningen göra välgrundade värderingar av bruket av grammatiska och semantiska kategorier i olika kommunikativa sammanhang. På kursen studeras även grunderna i lexikal semantik samt i systemisk funktionell grammatik.

Observera!

Kursen är inte öppen för anmälan via antagning.se / universityadmissions.se kommande termin. Kontakta institutionen för mer information!

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.