Kurs

Kurskod: SVEF00
Engelsk titel: Swedish for Students with a Foreign Background: Level 1
Högskolepoäng: 7,5

Informationen nedan är för innevarande termin. Kursen ges även vårterminen 2021. Välj termin ovan för mer information!

Med anledning av regeringens meddelande den 29 maj, att en återgång till campusundervisning är möjlig fr.o.m. 15 juni, gäller följande angående undervisning på HT-fakulteterna under hösten:

  • På grund av pågående coronapandemi (covid-19) och de restriktioner som är utfärdade kommer undervisningen för höstens kurser att ha begränsat antal träffar på campus beroende på tillgången på lämpliga lokaler. Till stor del kommer undervisningen att bedrivas på distans. Detaljerad information om vad som gäller för din kurs meddelas nedan.
  • I det fall undervisningen ges på campus finns för varje undervisningslokal anvisade in- och utpassager i förhållande till trapphus, korridorer och entréer (in- och utgångar). Tag hänsyn och följ instruktionerna noga. Handsprit ska finnas tillgänglig i alla lärosalar och grupprum.

Försäkra dig om att vi kan nå dig – kontrollera att din e-postadress i Ladok är korrekt: www.student.lu.se

Var uppmärksam på annorlunda starttider på dina undervisningsmoment. Angivna tider i ditt kursschema gäller.

Kurstillfälle: höstterminen 2020
Studiesätt: halvfart, dagtid
Kursperiod: 2020-08-31 – 2020-11-01
Anmälningskod: LU-36901
Behörighet: Grundläggande behörighet (med undantag för Svenska)

Lärare: Ermira Gervalla

Information

PLEASE NOTE! It is very important that you check the schedule for your group (1 or 2 according to email from administrator) and participate in the introduction meeting, for your own group only. The two different meetings are scheduled to 2 and 3 September.

As late changes may occure - please check the schedule once more just before course start! We apologize for any inconveniences.

Beskrivning

The Centre for Languages and Literature is offering all international students the opportunity to learn some Swedish this autumn semester. The course  runs with halftime course load. The course is given with weekly daytime classes, and additional course work online.

Learning Swedish

The course Swedish for Students with a Foreign Background: Level 1 (7.5 credits) is designed for those who are interested in acquiring and developing a Swedish language skill and are interested in taking a language course with a rapid progression. The course is held partly at the Centre of Languages and Literature with classes once a week and partly as a distance-learning course making use of online communication.

By the end of the course you will be able to:

  • Ask and respond to simple, routine and predictable questions
  • Write short sentences with simple phrases about topics that are familiar to you
  • Understand when someone speaks slowly about familiar topics
  • Read a simple text with high frequency words 
  • Show some control over basic grammatical structures

The workload will be as demanding as other regular courses.

Requirements

The course requires basic eligibility for university studies, with the exception of Swedish. To show that you fulfill the requirements, you need to send in your Higher secondary school diploma and transcript. You may also need send in proof of proficiency in English (corresponding to English course 6 in the Swedish upper secondary school) by means of an internationally recognised test, e.g. TOEFL, IELTS or the equivalent.

Tuition fee

Course tuition fee: SEK 13 750

There are no tuition fees for citizens of the European Union (EU), the European Economic Area (EEA) and Switzerland. Citizens of a country outside of the European Union (EU), the European Economic Area (EEA) and Switzerland are required to pay tuition fees.  If you are required to pay tuition fees, you are generally also required to pay an application fee of SEK 900 (approximately EUR 100) when you apply. If you are registered for a course or programme in Sweden when you submit your application, you are not required to pay an application fee; however, registration status does not exempt students from paying tuition fees and, as such, you may still be required to pay them.
Read more about paying the University Admissions in Sweden, application fee and exemptions: https://www.universityadmissions.se/en/All-you-need-to-know1/Applying-for-studies/Fees-and-scholarships/Am-I-required-to-pay/

Utbildningstillfällen – vårterminen 2021

Second Admission Round / Nationell ansökningsomgång

Dagtid Lund, halvfart
På engelska
18 januari 2021 – 23 mars 2021

Öppnar eventuellt för sen anmälan den 15 december 2020

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Svenska för studerande med utländsk bakgrund: Nybörjarkurs 1 är 13 750 SEK.

Svenska

Mer om ämnet, forskning, personal mm.

Svenska som främmande språk

Mer om ämnet, forskning, personal mm.