Kurs

Kurs 7,5 högskolepoäng • RYSB14

Kursen RYSB14 ingår för närvarande inte i kursutbudet

Undervisning – vårterminen 2020

Dekanen beslutar att

  • HT-fakulteterna tillfälligt ska övergå till undervisning och examination på distans med stöd av exempelvis lärplattformen Canvas eller verktyget Zoom. Undantag kan göras med hänsyn till t ex gruppstorlekar. Övergången ska ske med start den 18 mars 2020 och ska gälla till dess att rekommendationerna med anledning av coronaepidemin ändras.

Kurstillfälle: vårterminen 2020
Studiesätt: tredjedelsfart, dagtid
Kursperiod: 2020-01-20 – 2020-05-03
Anmälningskod: LU-76361
Behörighet: Grundläggande behörighet + Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Historia A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 1/A1)

Lärare: Tora Lane

Ryska

Mer om ämnet, forskning, personal mm.

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-15