Kurs

Kurskod: RYSA23
Engelsk titel: Russian: Specialisation
Högskolepoäng: 7,5

Kurstillfälle: höstterminen 2023
Kursperiod: 2023-08-28 – 2024-01-14
Behörighet: Grundläggande samt Ryska: Grundkurs (RYSA10 eller RYSA01) eller motsvarande.

Studiesätt: kvartsfart, dagtid
Anmälningskod: LU-30761

Studiesätt: kvartsfart, distanskurs
Anmälningskod: LU-30760

Introduktionsmöte: 2023-08-30 kl. 15.15 – 16.00

Lärare: Jessica Carlzohn

Beskrivning

Under kursens gång studerar du ett urval av vetenskapliga teorier och metodologiska tillvägagångssätt (däribland hermeneutik, narratologi, semiotik och översättningsteori). I ett nästa steg undersöks teoriernas och metodernas tillämpning vid studier inom något av områdena skönlitteratur, dokumentär prosa, kulturhistoria eller översättning.

Som ett led i denna undersökning skriver du ett referat av tre till fyra artiklar inom ett av dessa analysområden, vilket sedan mynnar ut i en forskningsplan där en självständig frågeställning inom valt område definieras. Avslutningsvis skriver du med utgångspunkt i denna forskningsplan en mindre uppsats, vilket förbereder dig inför kandidatuppsatsen.

Hur förhåller sig kursen till ämnets studiegång?
Kursen läses som fristående men utgör i praktiken en delkurs i Ryska: Fortsättningskurs (RYSA20). Tanken med upplägget med fristående delkurser är att du som student skall ha en större valfrihet i hur, när och i vilken takt du vill genomföra dina studier.

Observera!

Kursen ges inte som fristående kurs nästa termin. Den kan vara öppen för anmälan inom program eller för utbytesstudenter. Kontakta din studievägledare för mer information.

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Ryska

Mer om ämnet, forskning, personal mm.

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-15