lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Rumänska: Kandidatkurs - nätkurs

RUMK01

Kurskod: RUMK01
Engelsk titel: Romanian: B. A. Course - Online Course
Högskolepoäng: 30

Termin:

Informationen nedan är för innevarande termin. Kursen ges även höstterminen 2020. Välj termin ovan för mer information!

Dekanen beslutar att

  • HT-fakulteterna tillfälligt ska övergå till undervisning och examination på distans med stöd av exempelvis lärplattformen Canvas eller verktyget Zoom. Undantag kan göras med hänsyn till t ex gruppstorlekar. Övergången ska ske med start den 18 mars 2020 och ska gälla till dess att rekommendationerna med anledning av coronaepidemin ändras.

Försäkra dig om att vi kan nå dig – kontrollera att din e-postadress i Ladok är korrekt: www.student.lu.se

Kurstillfälle: vårterminen 2020
Behörighet: Grundläggande samt RUMA03 eller motsvarande kunskaper

Studiesätt: heltid, distanskurs
Kursperiod: 2020-01-20 – 2020-06-07
Anmälningskod: LU-76162

Studiesätt: halvfart, distanskurs
Kursperiod: 2020-01-20 – 2021-01-17
Anmälningskod: LU-76172

Lärare: Felix Nicolau

Beskrivning

Kursen bygger på och fördjupar Rumänska, fördjupningskurs. Stor vikt fästes vid väl utvecklad språkfärdighet, såväl muntlig som skriftlig. Särskild vikt läggs vid att skriva texter med argumenterande och vetenskaplig karaktär på rumänska. Kursen ger också inblick i aktuella teorier och metoder inom rumänsk språkvetenskap. I kursen ingår ett examensarbete omfattande 15 hp.

Delkurser

  1. Skriftlig och muntlig språkfärdighet, 6 hp
  2. Text, 9 hp
  3. Examensarbete, 15 hp

Utbildningstillfällen – höstterminen 2020

Second Admission Round / Nationell ansökningsomgång

Distans Lund, heltid 100%
31 augusti 2020 – 17 januari 2021

Stängd för anmälan

Second Admission Round / Nationell ansökningsomgång

Distans Lund, halvfart 50%
31 augusti 2020 – 6 juni 2021

Stängd för anmälan

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Rumänska: Kandidatkurs - nätkurs är 55 000 SEK.