Kurs

Kurskod: ÖCKB07
Engelsk titel: Central and Eastern European Studies: Central Europe since the Fall of the Berlin Wall
Högskolepoäng: 7,5

Kurstillfälle: vårterminen 2024
Studiesätt: halvfart, eftermiddagstid
Kursperiod: 2024-03-20 – 2024-06-02
Kursspråk: engelska
Anmälningskod: LU-77501
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Historia 1b eller 1a1 och 1a2 och Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2.

Introduktionsmöte: 2024-03-18 kl. 15.15 – 17.00 i SOL:A313

Lärare: Mattias Nowak, Tomas Sniegon

Beskrivning

Hur har länderna i Centraleuropa utvecklats sedan kommunismens slut? Denna kurs ger dig en djupare förståelse för de kulturella och samhälleliga förändringar som har svept genom regionen under de senaste tre decennierna.

Kursen ger dig en översikt i fråga om Polens, Tjeckiens, Slovakiens och Ungerns postkommunistiska samhällsutveckling. De viktigaste politiska och kulturella tendenserna som genomsyrade Centraleuropa efter järnridåns fall kommer att problematiseras och diskuteras.

Du får möjlighet att fördjupa dig i specifika frågor rörande nationella och etniska identiteter, demokratiseringsprocess och övergång till marknadsekonomi. En fråga om regionens roll som en potentiell bro mellan Öst och Väst samt mellan Nord och Syd diskuteras. Dessutom erbjuder kursen en särskild fördjupning i de centraleuropeiska staternas inträdde i och utveckling inom EU.

Staterna behandlas komparativt samtidigt som gemensamma utvecklingstendenser belyses.

Övrig information

Observera!

Kursen ges inte som fristående kurs nästa termin. Den kan vara öppen för anmälan inom program eller för utbytesstudenter. Kontakta din studievägledare för mer information.

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Öst- och Centraleuropakunskap

Mer om ämnet, forskning, personal mm.

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-15