Kurs

Kurskod: ÖCKB06
Högskolepoäng: 7,5

OBS! Kursen ges inte innevarande termin. Informationen nedan är för vårterminen 2024. Kursen har även givits tidigare. Välj termin ovan för mer information!

Kurstillfälle: vårterminen 2024
Studiesätt: halvfart, eftermiddagstid
Kursperiod: 2024-01-15 – 2024-03-19
Kursspråk: engelska
Anmälningskod: LU-77500
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Historia 1b eller 1a1 och 1a2 och Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2.

Beskrivning

Lär känna den fascinerande historien om hur två väldigt olika ideologier tillsammans formade länderna i Centraleuropa under 1900-talet och hur de fortsätter att göra så in i vår samtid!

Kursen inleds med en teoretisk granskning av begreppen nationalism och kommunism, de dominerande ideologierna under 1900-talet i Centraleuropa, det vill säga Polen, Tjeckien, Slovakien, Ungern.

Därefter studeras nationalismens och kommunismens uppkomst, utveckling och nutida arv i regionen. Olika konkreta fall av nationalismens och kommunismens uttryck i Centraleuropa så som bildandet av nya nationalstater efter första världskriget, införandet av de kommunistiska systemen efter 1945 och dessas inverkan på den politiska, ekonomiska, sociala och kulturella utvecklingen beskrivs och problematiseras.

Kursen avslutas med en allmän diskussion om nationalismens och kommunismens arv och konsekvenser för samtidens Centraleuropa.

Övrig information

Utbildningstillfällen – vårterminen 2024

Second Admission Round / Nationell ansökningsomgång

Eftermiddagstid Lund, halvfart
På engelska
15 januari 2024 – 19 mars 2024

Sista anmälningsdag den 16 oktober 2023

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Nationalism and Communism in Central Europe (Poland, Czech Republic, Slovakia, Hungary) är 13 750 SEK.

Second Admission Round
Nationell ansökningsomgång
Vårterminen 2024

16

oktober 2023

Öst- och centraleuropakunskap

Mer om ämnet, forskning, personal mm.

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-15