Kurs

Kurskod: LUFM11
Engelsk titel: Creative Writing: Level 4
Högskolepoäng: 30

Informationen nedan är för innevarande termin. Kursen ges även höstterminen 2024. Välj termin ovan för mer information!

Kurstillfälle: vårterminen 2024
Termin: 2
Studiesätt: halvfart, blandade tider
Kursperiod: 2023-08-28 – 2024-06-02
Behörighet: Minst 120 högskolepoäng där huvudområdet ska vara litterär gestaltning, litterärt skapande eller kreativt skrivande, inklusiva kurs motsvarande LUFK01 Författarskolan: Litterärt skapande - kandidatkurs, 30 hp.

Lärare: Joakim Forsberg, Carola Mikaelsson, Anna Clara Törnqvist

Beskrivning

Kursen syftar till att introducera teoretiska och metodologiska perspektiv på ditt eget skapande. Kursen ges på halvfart under ett studieår.

Kursinnehåll

Kursens innehåll utgörs i huvudsak av studenternas individuella arbete med de egna litterära projekten samt textsamtal kring dessa. Du går kursen på halvart på campus vid Språk- och Litteraturcentrum (SOL) under ett studieår.

Kursen består av följande delkurser:

1/ Teori 5hp

2/ Litterär fördjupning 5hp

3/ Att skriva och kritiskt granska 5hp

4/ Litterärt skapande 15 hp

Anmälningsinformation hittar du här: https://www.sol.lu.se/forfattarskolan/nasta-antagning/

Semienarier och examination

Du arbetar parallellt med en reflekterande text i essäform, vilken läggs fram som examensarbete vid ett slutseminarium.

Ingående delar

  • Teori, 5 hp
  • Litterär fördjupning,, 5 hp
  • Att skriva och kritiskt granska, 5 hp
  • Litterärt skapande, 15 hp

Utbildningstillfällen – höstterminen 2024

Second Admission Round / Nationell ansökningsomgång

Lund, halvfart
2 september 2024 – 8 juni 2025

Öppnas för anmälan den 15 mars 2024

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Författarskolan: Litterär gestaltning - fördjupningskurs på avancerad nivå är 62 500 SEK.

Författarskolan

Mer om ämnet, forskning, personal mm.

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-15