Kurs

Kurs 30 högskolepoäng • LUFM11

Kursen syftar till att introducera teoretiska och metodologiska perspektiv på ditt eget skapande. Kursen ges på halvfart under ett studieår.

Kurstillfälle: höstterminen 2024
Studiesätt: halvfart, blandade tider
Kursperiod: 2024-09-02 – 2025-06-08
Anmälningskod: LU-19150
Behörighet: Minst 120 högskolepoäng där huvudområdet ska vara litterär gestaltning, litterärt skapande eller kreativt skrivande, inklusiva kurs motsvarande LUFK01 Författarskolan: Litterärt skapande - kandidatkurs, 30 hp.

Lärare: Joakim Forsberg, Åsa Kraft, Carola Mikaelsson

Information om ingående delar

  1. Teori , 5 hp
  2. Litterär fördjupning, , 5 hp
  3. Att skriva och kritiskt granska , 5 hp
  4. Litterärt skapande , 15 hp

Författarskolan

Mer om ämnet, forskning, personal mm.

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-15