Kurs

Kurskod: LIVR43
Engelsk titel: Literature-Culture-Media: The Early Modern and Mid-Victorian Novel
Högskolepoäng: 15

OBS! Kursen ges inte innevarande termin. Informationen nedan är för vårterminen 2021. Kursen har även givits tidigare. Välj termin ovan för mer information!

Undervisning både på campus och online vårterminen 2021

Coronapandemin påverkar fortsatt våra utbildningar och en del av den undervisning som var planerad att ges på campus måste ske online istället. Var uppmärksam på informationen i schemat som publiceras i december. Formen för undervisningen kan ändras under terminen och du behöver vara förberedd på att vara på plats på universitetet med kort varsel. Läs mer på Covid-19 och läsåret 2020/2021.

Kurstillfälle: vårterminen 2021
Studiesätt: halvfart, dagtid
Kursperiod: 2021-01-18 – 2021-06-06
Kursspråk: engelska
Anmälningskod: LU-74171
Behörighet: Engelska: Kandidatkurs (ENGK01) eller motsvarande kunskaper

Beskrivning

Under kursens gång läser deltagarna sju romaner från det tidig- och mellanviktorianska England, valda så att de representerar olika huvudgenrer inom romandiktningen. De studerande analyserar de enskilda verken på dessas egna premisser, samtidigt som de får en samlad bild av 1800-talsromanens utveckling.

Framväxten av den breda läsande allmänhet som denna utveckling ytterst vilade på diskuteras.

Jämsides med de litterära verken studeras vetenskaplig material med anknytning till romanerna. Artiklarna väljs så att de dels förmedlar kunskaper om de litterära texterna, dels utvecklar förmågan att hantera litteraturvetenskapliga begrepp och dels tränar de studerande att urskilja olika litteraturkritiska och –vetenskapliga förhållningssätt över en längre tidsperiod.

Kursen ingår i masterprogrammet i Litteratur – Kultur – Medier som valbar kurs. Den ges även som fristående kurs.

Utbildningstillfällen – vårterminen 2021

Second Admission Round / Nationell ansökningsomgång

Dagtid Lund, halvfart
På engelska
18 januari 2021 – 6 juni 2021

Öppnar eventuellt för sen anmälan den 15 december 2020

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Litteratur-kultur-medier: Den tidigmoderna och viktorianska romanen är 27 500 SEK.

Second Admission Round
Nationell ansökningsomgång
Vårterminen 2021

Öppnar eventuellt 15 december

Engelska

Mer om ämnet, forskning, personal mm.