Kurs

Kurskod: LINK11
Engelsk titel: General Linguistics: Level 3 - B. A. Course
Högskolepoäng: 30

OBS! Kursen ges inte innevarande termin. Informationen nedan är från vårterminen 2008.

Kurstillfälle: vårterminen 2008
Termin: 2
Studiesätt: halvfart, dagtid

Beskrivning

Den studerande breddar och fördjupar sin kunskap inom lingvistisk forskning och skriver en självständig kandidatuppsats (på engelska eller svenska) och försvarar denna uppsats vid ventilering. Uppsatsen behandlar ett ämne som bestäms i samråd med kursledare och handledare, och som kan falla inom vilken som helst del av ämnet Allmän språkvetenskap. Den studerande deltar också aktivt i seminarier och verkar som opponent vid ventileringen av någon uppsats. Kursen består för närvarande av följande delkurser: 1. Datorn i språkforskningen, 7,5 högskolepoäng; 2. En valfri kurs med lingvistisk inriktning, 7,5 högskolepoäng; 3. Allmän språkvetenskap: examensarbete, kandidatkurs, 15 högskolepoäng. Vissa ändringar i delkurssammansättningen kan förekomma inför HT08.

Delkurser

 1. Datorn i språkforskningen, 7,5 hp
 2. Examensarbete, 15 hp
 3. Produktions- och perceptionsteori, 7,5 hp
 4. Tal och skrift i ett utvecklingsperspektiv, 7,5 hp
 5. Läs- och skrivutveckling och läs- och skrivsvårigheter, 7,5 hp
 6. Svenskans fonetiska geografi, 7,5 hp
 7. Rösten, 7,5 hp
 8. Skrift och spårk, 7,5 hp
 9. Historisk lingvistik, 7,5 hp
 10. Valfri kurs, 7,5 hp
 11. Typological linguistics, 7,5 hp
 12. Neurolingvistik, 7,5 hp

Observera!

Kursen är inte öppen för anmälan via antagning.se / universityadmissions.se kommande termin. Kontakta institutionen för mer information!

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Lingvistik

Mer om ämnet, forskning, personal mm.

Fonetik

Mer om ämnet, forskning, personal mm.

Läs här
Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-15