Kurs

Kurskod: LINC11
Engelsk titel: Linguistics: Speech Acoustics, Perception and Prosody
Högskolepoäng: 7,5

OBS! Informationen nedan är från vårterminen 2023. Kursen ges även innevarande termin. Välj termin ovan för mer information!

Kurstillfälle: vårterminen 2023
Studiesätt: halvfart, dagtid
Kursperiod: 2023-01-16 – 2023-03-21
Kursspråk: engelska
Anmälningskod: LU-75507
Behörighet: Grundläggande behörighet samt LINA14 Lingvistik, grundkurs 30 hp eller LINB21 15 hp och LINB22 15 hp eller 60 högskolepoäng i något språkämne vari fonetisk grundkunskap enligt LINB22 ingått eller motsvarande.

Introduktionsmöte: 2023-01-16 kl. 13.15 – 15.00 i SOL:A313

Lärare: Ranka Steingrimsdottir, Mechtild Tronnier, Jordan Zlatev

Beskrivning

Kursen innehåller fördjupningar inom centrala delar av fonetiken, såsom talets akustik och dess samband med talets produktion och perception.

Genom laborativa moment ska insyn i hur akustiska framställningar görs och deras tolkningar ingå i kursen. Fokus är på både, segmentella och prosodiska egenskaper av det talade språket.


Därutöver länkas fonetisk teori till en del av fonetikens historia. Med hjälp av utvald litteratur ska olika tillvägagångssätt i fonetiken göras tydliga och jämföras. Även basala tillämpningar av statistiska metoder kommer att diskuteras och praktiskt tillämpas i kursen.

Ingående delar

  • Salstentamen, 3,5 hp
  • Skriftlig rapport, 1,5 hp
  • Laboration med skriftlig redovisning, 2,5 hp

Observera!

Kursen ges inte som fristående kurs nästa termin. Den kan vara öppen för anmälan inom program eller för utbytesstudenter. Kontakta din studievägledare för mer information.

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Lingvistik

Mer om ämnet, forskning, personal mm.

Fonetik

Mer om ämnet, forskning, personal mm.

Läs här
Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-15