Kurs

Kurskod: KNDA01
Engelsk titel: Chinese: Beginners' Course 1 - Online Course
Högskolepoäng: 30

OBS! Kursen ges inte innevarande termin. Informationen nedan är från vårterminen 2011.

Kurstillfälle: vårterminen 2011
Termin: 1
Studiesätt: halvfart, distanskurs
Kursperiod: 2011-01-17 – 2012-01-15
Anmälningskod: LU-75701
Behörighet: Grundläggande behörighet

Kursansvarig: Peter Marthinsson
Lärare: Elin Ying Yan

Information

Information om tider för introduktionsmöten skickas ut till alla antagna i januari. Introduktionsmöten och obliagatoriska seminarier genomförs via ett e-mötesverktyg (Adobe Connect Pro). Kursdeltagarna har tillgång till kursmaterial, schema etc via en lärplattform. OBS! Ovan anges två länkar till olika lärplattformar. Den första till Aktuell kurshemsida är kursens huvudsakliga lärplattform, och den därpå följande till Undervisningsplattformen används enbart för momentet Allmän grammatik.

Beskrivning

Kinesiska talas av drygt 1,3 miljarder människor, är världens största språk och snart även det största språket på internet. I den här helt nätbaserade kursen lär du dig grunderna i rikskinesiska, även kallad mandarin. Efter avslutad kurs ska du bl a kunna urskilja och uttala kinesiskans fyra toner, förstå och använda vissa viktiga grammatiska konstruktioner och göra dig förstådd vid enkla konversationer på rikskinesiska. Undervisningen sker med utgångspunkt i en kurshemsida innehållande lektionstexter, ljudfiler, videofilmer, grammatikmoduler, övningar och textbaserade inlämningsuppgifter som utvecklar ditt ordförråd och dina kunskaper i kinesiskans struktur och uttal. Lärarledda övningsgenomgångar och konversationsträning sker via ett videokonferensverktyg. Uttal kan också övas med hjälp av ett nätbaserat uttalsträningsverktyg. Läs gärna mer om att läsa kinesiska i Lund och om språkets ökade popularitet i västvärlden: http://www.sol.lu.se/kinesiska/dokument/KinesiskaILund.pdf http://www.sol.lu.se/kinesiska/dokument/KinesiskaiSverige.pdf

KNDA01 är en helt nätbaserad kurs i nybörjarkinesiska på 30 hp som sträcker sig över ett år med start på vårterminen. Läs om kursens upplägg och vad du behöver för att kunna delta i kursen i studiebeskrivningen ovan.

Delkurser

  1. Textkurs 1, 15 hp
  2. Textkurs 2, 15 hp

Observera!

Kursen är inte öppen för anmälan via antagning.se / universityadmissions.se kommande termin. Kontakta institutionen för mer information!

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Kinesiska

Mer om ämnet, forskning, personal mm.