Kurs

Kurs 5 högskolepoäng • KIND12

Kurstillfälle: vårterminen 2024
Studiesätt: sjättedelsfart, distanskurs
Kursperiod: 2024-01-15 – 2024-06-02
Anmälningskod: LU-75206
Behörighet: Grundläggande samt Kinesiska: Grundkurs (KINC12) eller motsvarande kunskaper, samt Ämnesdidaktik för kinesiska I (KIND01 eller KIND11).

Lärare: Meiyuan Zhang

Second Admission Round
Nationell ansökningsomgång
Vårterminen 2025

Anmälan öppnar 16 september

15
oktober 2024

Kinesiska

Mer om ämnet, forskning, personal mm.

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-15