Kurs

Kurskod: JAPM13
Engelsk titel: Japanese: Readings in Literature and Linguistics 1
Högskolepoäng: 15

OBS! Informationen nedan är från höstterminen 2022. Kursen ges även innevarande termin. Välj termin ovan för mer information!

Kurstillfälle: höstterminen 2022
Studiesätt: halvfart, dagtid
Kursperiod: 2022-08-29 – 2023-01-15
Anmälningskod: LU-35150
Behörighet: 120 högskolepoäng i japanska eller motsvarande kunskaper.

Introduktionsmöte: 2022-08-30 kl. 13.15 – 15.00 i SOL:A313

Kursansvarig: Shinichiro Ishihara
Lärare: Shinichiro Ishihara

Beskrivning

Kursens innehåll

Kursen syftar till att träna studenten i läsning och översättning av språkvetenskapliga texter på japanska. Inför varje tillfälle läser studenten en vald text vars språkliga struktur och översättningsmässiga aspekter gås igenom. Därutöver diskuteras teoretiska såväl som språkpedagogiska frågeställningar med anknytning till texterna. För att knyta an till det internationella forskningsfältet kompletteras de japanska texterna med artiklar från internationella engelskspråkiga tidskrifter om allmän och japansk språkvetenskap.

 

Kursens placering

Kursen är obligatorisk inom Masterprogrammet i språk och språkvetenskap, inriktning japanska, men kan även läsas som fristående kurs.

Observera!

Kursen ges inte som fristående kurs nästa termin. Den kan vara öppen för anmälan inom program eller för utbytesstudenter. Kontakta din studievägledare för mer information.

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Japanska

Mer om ämnet, forskning, personal mm.

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-15