Kurs

Kurskod: HTXJ01
Engelsk titel: Work Placement: The Humanities in Working Life
Högskolepoäng: 30

Informationen nedan är för innevarande termin. Kursen ges även höstterminen 2024. Välj termin ovan för mer information!

Kurstillfälle: vårterminen 2024
Studiesätt: heltid , distanskurs
Kursperiod: 2024-01-15 – 2024-06-02
Anmälningskod: LU-76901
Behörighet: Grundläggande behörighet samt minst 120 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng inom något av huvudområdena på Humanistiska och teologiska fakulteterna vid Lunds universitet (eller motsvarande kunskaper). Poängen behöver inte ha tagits vid Lunds universitet.
Dessutom krävs en godkänd praktikplan upprättad mellan företrädare för praktikplatsen och studenten (Praktikplanen ska vara inkommen senast sista kompletteringsdag)

Introduktionsmöte: 2024-01-17 kl. 16.30 – 17.30

Beskrivning

Den här praktikkursen vänder sig till dig som läst kurser inom humaniora och teologi och som vill börja utforma din professionella identitet.

Att göra praktik innebär att du utför ett arbete på en arbetsplats och därigenom får du chansen att använda dig av dina kompetenser och det du lärt dig under din utbildning i en professionell miljö. Under kursens gång får du möjlighet att reflektera över hur dina färdigheter kan utvecklas och vilka karriärvägar som kan passa dig. Förutom att du utför dina arbetsuppgifter på din praktikplats, kommer du att genomföra några kursmoment hos oss på institutionen.  Dessa genomförs på distans, så du behöver inte vid något tillfälle befinna dig i Lund. Men du behöver ha tillgång till dator med webbkamera och nätuppkoppling för kursmomenten.

För att kunna läsa kursen behöver du själv hitta en praktikplats och att finansiera resor, bostad, m.m. är ditt eget ansvar. Praktiken kan utföras inom offentlig eller privat verksamhet samt frivilligorganisationer i Sverige eller utomlands.

Innan du kan bli slutgiltigt antagen till kursen ska institutionen ha godkänt praktikplatsen, handledaren och de huvudsakliga arbetsuppgifterna under praktiken. Praktiken ska omfatta varierande arbetsuppgifter på praktikplatsen. Med stöd av handledning på praktikplatsen ska du inom ramen för praktiken utföra kvalificerat inriktat arbete – analys, planering eller utvärdering – och kontinuerligt medverka i det dagliga arbetet. Arbetsuppgifterna ska ha anknytning till genomgången utbildning och du ska på den plats praktiken är förlagd till ges möjlighet att använda och utveckla tidigare inhämtade kunskaper och färdigheter.

Utbildningstillfällen – höstterminen 2024

Second Admission Round / Nationell ansökningsomgång

distans Lund, heltid
2 september 2024 – 19 januari 2025

Öppnar för sen anmälan den 15 juli 2024

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Praktikkurs - humanister i arbetslivet är 57 500 SEK.

Kompass

Mer om praktikkursen

Praktikplats, praktikplan och ansökan

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-15