Course

Course code: HTXJ01
Swedish title: Praktikkurs - humanister i arbetslivet
Credits: 30

The information below is about this semester. The course is also given autumn semester 2024. Choose semester above for more information!

Study period: spring semester 2024
Type of studies: full time, distance course
Study period: 2024-01-15 – 2024-06-02
Language of instruction: Swedish
Application code: LU-76901
Eligibility: To be admitted to the course, students must meet the general entry requirements and have successfully completed at least 120 credits of which at least 60 credits must be in one of the main fields of study at the Joint Faculties of Humanities and Theology at Lund University, or the equivalent.   The credits do not need to have been taken at Lund University.
In addition, an approved work placement plan must be drawn up between a representative/s for the placement provider and the student.

Introductory meeting: 2024-01-17 at 16:30 – 17:30

Description

Den här praktikkursen vänder sig till dig som läst kurser inom humaniora och teologi och som vill börja utforma din professionella identitet.

Att göra praktik innebär att du utför ett arbete på en arbetsplats och därigenom får du chansen att använda dig av dina kompetenser och det du lärt dig under din utbildning i en professionell miljö. Under kursens gång får du möjlighet att reflektera över hur dina färdigheter kan utvecklas och vilka karriärvägar som kan passa dig. Förutom att du utför dina arbetsuppgifter på din praktikplats, kommer du att genomföra några kursmoment hos oss på institutionen.  Dessa genomförs på distans, så du behöver inte vid något tillfälle befinna dig i Lund. Men du behöver ha tillgång till dator med webbkamera och nätuppkoppling för kursmomenten.

För att kunna läsa kursen behöver du själv hitta en praktikplats och att finansiera resor, bostad, m.m. är ditt eget ansvar. Praktiken kan utföras inom offentlig eller privat verksamhet samt frivilligorganisationer i Sverige eller utomlands.

Innan du kan bli slutgiltigt antagen till kursen ska institutionen ha godkänt praktikplatsen, handledaren och de huvudsakliga arbetsuppgifterna under praktiken. Praktiken ska omfatta varierande arbetsuppgifter på praktikplatsen. Med stöd av handledning på praktikplatsen ska du inom ramen för praktiken utföra kvalificerat inriktat arbete – analys, planering eller utvärdering – och kontinuerligt medverka i det dagliga arbetet. Arbetsuppgifterna ska ha anknytning till genomgången utbildning och du ska på den plats praktiken är förlagd till ges möjlighet att använda och utveckla tidigare inhämtade kunskaper och färdigheter.

Important dates – autumn semester 2024

Second Admission Round / Nationell ansökningsomgång

distans Lund, heltid
In Swedish
2 September 2024 – 19 January 2025

Öppnas för anmälan den 15 March 2024

How to apply

Lund University uses a national application system run by University Admissions in Sweden. It is only possible to apply during the application periods: October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

Extended application deadline

Sometimes the application deadline is extended for a specific programme or course. In these cases you will find the message "open for late application" by the programme/course information on universityadmissions.se. You apply with the usual application steps. As long as this message is showing, it is possible to apply, but late applications are processed in order of date, so it is still important to apply as soon as possible. Please note that if the programme/course does not have an extended deadline, it is not possible to apply late.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Tuition Fees

Non-EU/EEA citizens

Full course tuition fee: SEK 57,500
First payment: SEK 57,500
Convert currency

Citizens of a country outside of the European Union (EU), the European Economic Area (EEA) and Switzerland are required to pay tuition fees. You pay one instalment of the tuition fee in advance of each semester.

Read more about tuition fees, payments and exemptions

EU/EEA citizens and Switzerland

There are no tuition fees for citizens of the European Union (EU), the European Economic Area (EEA) and Switzerland.

Application fee

If you are required to pay tuition fees, you are generally also required to pay an application fee of SEK 900 (approximately EUR 100) when you apply at universityadmissions.se. You pay one application fee regardless of how many programmes or courses you apply to.

Read more about paying the University Admissions in Sweden application fee and exemptions

Page Manager: webmastersol.luse | 2020-06-15