Kurs

Kurskod: FRAM14
Engelsk titel: Acquisition of French
Högskolepoäng: 7,5
Programtillhörighet: Ingår i Masterprogram i språk och språkvetenskap

OBS! Kursen ges inte innevarande termin. Informationen nedan är för vårterminen 2024. Kursen har även givits tidigare. Välj termin ovan för mer information!

Kurstillfälle: vårterminen 2024
Studiesätt: halvfart, dagtid
Kursperiod: 2024-01-15 – 2024-03-19
Kursspråk: franska
Anmälningskod: LU-74350
Behörighet: 90 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng i franska eller motsvarande kunskaper.

Beskrivning

I kursen ges en genomgång av ett urval av tillgänglig forskning om inlärningen av franska i olika åldrar och under olika förutsättningar. Genomgången syftar till att introducera begrepp, termer och resultat samt visa på hur inlärningen av franska kan studeras vetenskapligt. Några praktiska moment ingår, där kursdeltagarna introduceras till några verktyg för analysarbetet och resultatbearbetningen. Den studerande definierar med hjälp av läraren och kursdeltagarna en fråga att studera. En lämplig korpus definieras som kursdeltagarna åtminstone delvis etablerar själv. Därefter genomför kursdeltagaren en analys av materialet. Resultatet redovisas genom en skriftlig rapport och en muntlig presentation baserad på rapporten.

 

Utbildningstillfällen – vårterminen 2024

Second Admission Round / Nationell ansökningsomgång

Dagtid Lund, halvfart
På franska
15 januari 2024 – 19 mars 2024

Sista anmälningsdag den 16 oktober 2023

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Inlärning av franska är 13 750 SEK.

Second Admission Round
Nationell ansökningsomgång
Vårterminen 2024

16

oktober 2023

Franska

Mer om ämnet, forskning, personal mm.

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-15