Kurs

Kurskod: FRAB14
Engelsk titel: Language Acquisition and Language Teaching in the School Context
Högskolepoäng: 7,5

Kurstillfälle: vårterminen 2024
Studiesätt: halvfart , dagtid
Kursperiod: 2024-03-20 – 2024-06-02
Kursspråk: franska
Anmälningskod: LU-74306
Behörighet: Grundläggande samt Franska: Grundkurs (FRAA11) eller motsvarande kunskaper.

Introduktionsmöte: 2024-03-25 kl. 15.15 – 17.00 i SOL:L615

Beskrivning

Vill du lära dig mer om kopplingen mellan forskning om andraspråksinlärning och undervisningen av franska i den svenska skolan? Är du intresserad av frågor om hur vi undervisar språk, vad vi bör undervisa och varför? Då är detta kursen för just dig. Vi läser forskningslitteratur om hur en inlärare utvecklar sitt andraspråk, i detta fall franska, och diskuterar praktiska aspekter av språkundervisning i en klassrumskontext.

Den här kursen ger en introduktion till forskning om andraspråksinlärning, med fokus på franska, och till undervisning av franska i svensk skolkontext. Vi studerar hur språkutvecklingen ser ut när man lär sig franska som ett främmande språk och vilka faktorer som påverkar hastigheten och slutresultatet i inlärningsprocessen. När vi diskuterar undervisningen av franska i skolan tar vi vår utgångspunkt i franskans status som skolämne idag, de nationella kursplanerana för moderna språk och den Gemensamma Europeiska Referensramen för Språk (GERS). Kursen kombinerar teoretiska och praktiska aspekter av språkinlärning och -undervining genom en blandning av föreläsningar, gruppövningar och ett skolbesök. Kursen examineras genom en muntlig presentation och en individuell skriftlig inlämningsuppgift.

Observera!

Kursen ges inte som fristående kurs nästa termin. Den kan vara öppen för anmälan inom program eller för utbytesstudenter. Kontakta din studievägledare för mer information.

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Franska

Mer om ämnet, forskning, personal mm.

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-15