Kurs

Kurs 7,5 högskolepoäng • FRAB12

Kursen vänder sig till studerande i franska eller i andra ämnen, som är intresserade av att få kunskaper om det fransktalande Afrika och på franska kunna diskutera frågor kring Frankrikes relationer med sina forna afrikanska kolonier.

Kurstillfälle: vårterminen 2025
Studiesätt: kvartsfart, distanskurs
Kursperiod: 2025-01-20 – 2025-06-08
Kursspråk: franska
Anmälningskod: LU-74304
Behörighet: Grundläggande samt Franska, Grundkurs, FRAA01, eller motsvarande kunskaper.

Second Admission Round
Nationell ansökningsomgång
Vårterminen 2025

Anmälan öppnar 16 september

15
oktober 2024

Franska

Mer om ämnet, forskning, personal mm.

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-15