Kurs

Kurs 7,5 högskolepoäng • FRAB12

Kursen vänder sig till studerande i franska eller i andra ämnen, som är intresserade av att få kunskaper om det fransktalande Afrika och på franska kunna diskutera frågor kring Frankrikes relationer med sina forna afrikanska kolonier.

Kurstillfälle: vårterminen 2024
Studiesätt: kvartsfart, eftermiddagstid
Kursperiod: 2024-01-15 – 2024-06-02
Kursspråk: franska
Anmälningskod: LU-74304
Behörighet: Grundläggande samt Franska, Grundkurs, FRAA01, eller motsvarande kunskaper.

Lärare: Thierry Gilles

Franska

Mer om ämnet, forskning, personal mm.

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-15